Fokuserade tjänster som stärker värdeskapandet

 • Förbättrad lönsamhet

  • Åtgärdsprogram (intäkter, kostnader & arbetande kapital).
  • Verksamhetsgenomgång för optimering av värdekedjan.
  • Ny operativ modell, organisation och dimensionering.
  • Effektiv styrning, mätning, kontroll och förbättring.
  • 100 Dagars Program vid ägar- eller VD-byte.
 • Lönsam tillväxt

  • Konstruktiv utmaning av lagd strategi och genomförande.
  • Affärsutveckling med affärsmodellen och kunden i centrum.
  • Omfokusering av verksamheter eller företag.
  • Strategiska vägval och ny affärsplan.   
 • Förvärv & Avyttringar

  • Kommersiell och Operationell Due Diligence.
  • Second Opinion vid förvärv och avyttringar. 
  • Integration av företag och synergirealisering.
  • Förberedelser inför en exit. 
 • Förändringsledning

  • Förbättrad ägar- och bolagsstyrning.
  • Projektledning och ledningsstöd i turnaround- och transformationsprocesser.
  • Programkontor (PMO) för att säkerställa ett snabbt och effektivt genomförande.
  • Executive Interim Management: CEO, CFO, Operativ ledning.